AkronymVAST
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato15/03/201731/03/2020