SIOL - Sundhedspersonale, Informatik og Organisatorisk Læring / Health care professionals, information technology and organizational learning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der stilles store krav til det danske sundhedsvæsen. Samarbejde, service og kvalitet er nøgleord i Indenrigs- og Sundhedsministeriets målsætning for udviklingen i sundhedssektoren. Informationsteknologi forventes, iflg. regeringens IT-politiske handlingsplan, at spille en central rolle i forbindelse med realiseringen af disse mål. Med indførelsen af informationsteknologi i sundhedsvæsenet står sundhedsinstitutionerne og -personalet med nye konkrete udfordringer, fx: Hvordan kan informationsteknologi udvikle og støtte det tværfaglige arbejde, der er nødvendigt for en helhedsbehandling af patienten? Hvilken funktion har mellemledere og sekretærer i institutioner, hvor informationsteknologien overtager en del af de traditionelle opgaver med at fastholde og formidle information? Hvordan udvikles og implementeres den elektroniske patientjournal med succes - og hvordan udnyttes og integreres teknologien, så kvalitet og effektivitet fremmes. Fællesnævneren for disse problemstillinger er en erkendelse af behovet for ændringer i organisationsstrukturen, arbejdsopgaverne, den organisatoriske viden og medarbejdernes kompetence. Forskningsprojektet rejser derfor spørgsmålet: Hvordan kan udviklingen af den lærende organisation hjælpe sundhedssektoren til at overkomme disse og andre udfordringer, og hvordan kan informationsteknologien medvirke til at støtte opbygning og vedligeholdelse af den lærende organisation? Forskningsprojektet er finansieret af det tværrådslige forskningsprogram Menneskelige ressourcer i arbejdslivet. Projektet er afsluttet primo 2002. V-CHI projekt. (Stig Kjær Andersen, Institut for Sundhedsteknologi; Christian Nøhr, Margit Kristensen, Rolf Nikula, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning; Ann Bygholm, Eva Hultengren, Helle Wentzer, Institut for Kommunikation)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/199931/03/2002