Skønsformler til bestemmelse af friktions- og dilatationsvinkler i sand / Approximation Formulae for Friction and Dilation Angles of Sands

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baseret på højkvalitets triaksiale og kubiske forsøg, primært fra AAU og Johns Hopkins University, er det målet at opstille robuste og præcise skønsformler til bestemmelse af friktions- og dilatationsvinkel for sand. Skønsformlerne vil være baseret på simple klassifikationsparametre som kornstørrelse, angularitet, poretal, skråningsvinkel for løs lejring osv. Skønsformlerne skal være rationelt forankret i de basale spændings-tøjningsrelationer, hvilket ikke tidligere har været opnået. (Lars Bo Ibsen, Poul V. Lade)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …