Skrifttemaet i Jan Kjærstads forfatterskab

  • Bak, Janne Tornvig (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Mit ph.d.projekt har til formål at analysere dele af Jan Kjærstads forfatterskab med udgangspunkt i skriften som det centrale tema. Kjærstad er nok delvist at betegne som postmodernismens forfatter, men væsentligere for mig er det at se på hans engagement for romangenrens fornyelse og udvikling. Skrifttemaet er indgangsvinkel til en diskussion af følgende områder, som behandles i afhandlingen: Skriften som materialitet og visualitet. Romanen som skriftbaseret genre. Autenticitet og illusion. (fiktionens leg og spil) Kaosstruktur, narrativitetens tomme huller ? strange atrractors
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200301/01/2005