Sløret som tegn i en globaliseret verden

 • Degn, Inge (Projektleder)
 • Søholm, Kirsten (Projektdeltager)
 • Bubandt, Nils (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Konference på Aarhus Universitet 9. november 2006
  Alle kulturer kender til, at klædedragten udtrykker en lang række betydninger: Om alder, køn, stand, religiøst og nationalt tilhørsforhold osv.
  Med den begyndende modernitet i den europæiske renæssance sker der en afgørende ændring i kulturens tegn, og også klædedragtens udsigelse og funktion ændres: I en lang proces går den fra at betydningerne defineres traditionalistisk til at blive underkastet modens foranderlighed, hvor tegnenes betydninger frisættes og gøres bevægelige. Med nutidens globalisering radikaliseres denne proces. Mængden af tegn forøges dramatisk, og tegn fra forskellige kulturer ”globaliseres”, flyttes fra den ene kultur til den anden med betydningsmæssige forskydninger og pluraliseringer til følge.
  Det muslimske tørklæde er et sådant tegn, som gennem globaliseringen læses forskelligt, alt efter i hvilken kulturel sammenhæng det er placeret. Grænserne mellem offentligt og privat og mellem verdsligt og religiøst bliver gjort bevægelige og relative; de i en traditionalistisk kultur faste tegn for alder, køn og stand bliver i den ”anden moderne” (Ulrich Beck) porøse og dynamiske.
  Konferencen sigter mod at belyse og diskutere denne proces med det muslimske tørklæde som eksempel: Hvad sker der med tørklædet som tegn, når det omplantes til en fremmed kultur, hvor grænserne mellem verdsligt og religiøst, mellem mandligt og kvindeligt, mellem offentligt og privat forløber helt anderledes end i hjemlandets kultur, og hvor det underkastes modernitetens dynamiseringer af tegnets betydning? Og hvorledes påvirker eksistensen af traditionalistisk definerede, globale tegn den moderne europæiske kultur?
  I otte foredrag belyses problematikken tværfagligt og ud fra 4 overordnede perspektiver:
  1. Sløret i kultur- og religionshistorisk belysning
  2. Sløret i europæisk kontekst
  3. Sløret i dansk kontekst
  4. Slør og frihed
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …

  Finansiering

  • <ingen navn>