Social differentiering i nutidige samfund: Et studie af Aalborg - COMPAS

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrunden for COMPAS (efter den engelske titel: Contemporary Patterns of Social Differentiation) er på den ene side et samfund, der har gennemgået grundlæggende forandringer i løbet af en generation: urbanisering, afindustrialisering, nedgang i den industrielle sektor og samtidig vækst i service-sektoren og i den offentlige sektor, øget uddannelsesniveau, kvinders indtræden på arbejdsmarkedet, en øget andel af befolkningen med indvandrerbaggrund osv. På den anden side tager projektet afsæt i løbende sociologiske debatter om klasse, hvor nogle hævder, at det stadig er en vigtig differentierende faktor, mens andre hævder at der nu findes nye differentieringsmønstre, og andre igen at en tiltagende individualisering har gjort alle spørgsmål om sådanne mønstre forældede. COMPAS tager sit teoretiske udgangspunkt i Pierre Bourdieus model for social differentiering, sådan som den blev udviklet i bogen (1979), og vil således forsøge at udforske denne models muligheder og begrænsninger i forhold til en analyse af et andet samfund i en anden tid. De elementer fra hans model, der er af særlig betydning for projektet, er skellet imellem økonomisk og kulturel kapital, og forholdet imellem objektive positioner på den ene side og subjektive positioneringer eller identificering på den anden side. La Distinction COMPAS-projektets overordnede mål er at opnå viden om social differentiering som et multidimensionalt fænomen, og analysere nutidige differentieringsmønstre via et indgående studium af én by - Aalborg ? der har gennemgået alle de nævnte forandringer. Hvis afindustrialisering og overgangen til et såkaldt videnssamfund har betydning for mønstre for social differentiering, bør vi kunne se det i Aalborg. Den metodiske tilgang vil være sammensat: en survey til et udsnit af byens befolkning, en analyse af registerdata om denne befolkning, samt en serie kvalitative interviews. Projektleder er Annick Prieur, lektor ved Aalborg Universitet. Lennart Rosenlund, førsteamanuensis ved Høgskolen i Stavanger, er tilknyttet som gæsteforsker. Stine Brock Faber er tilknyttet projektet som ph.d.-studerende. Hun vil i sin afhandling gå nærmere ind på sammenhængen imellem køn og klasse som differentierende principper: Målet med hendes projekt er således at udforske hvilken betydning køn har for klasse og hvilken betydning klasse har for køn. Fokus vil være rettet mod både det samfundsmæssige niveau for kønnenes og klassernes konstituering, men også mod det individuelle niveau dvs. på de processer som former individuel identitet. Se Stines projektbeskrivelse her. Jakob Skjøtt-Larsen er også ph.d.-studerende tilknyttet projektet. Han vil i afhandlingen fokusere på Aalborgs IKT-industrier og afdække om særlige mønstre for social differentiering er fremherskende blandt ansatte i vidensintensive sektorer.  Social differentiering i videnssamfundet: IKT-industrierne i Aalborg Vi er alle medlemmer af , forskningsmiljøet knyttet til sociologiuddannelsen ved Aalborg Universitet. Sociologisk Laboratorium
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/200401/05/2007

Publikation

Novos Tempos: Novas divisões de classe?

Faber, S. T., Prieur, A. I., Rosenlund, L. & Skjøtt-Larsen, J., dec. 2017, I : Cadernos de Ciências Sociais. 30, s. 9-39 30 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikel

Åben adgang
Fil

Det skjulte klassesamfund

Faber, S. T., Prieur, A., Rosenlund, L. & Skjøtt-Larsen, J., 2012, Aarhus Universitetsforlag. 254 s. (Sociologiske Studier).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review