Social ulighed i adgang til kræftrehabilitering

Lægmandssprog

Projektet skal identificere facilitatorer og barrier for deltagelse i kræftrehabilitering på strukturel, personligt og professionelt plan.
StatusIkke startet