Socialt arbejde med prostituerede

  • Bømler, Tina (Projektdeltager)
  • Bertelsen, Bettina, (Projektdeltager)

Beskrivelse

Centrale samarbejdspartnere er Vejle og Århus amter, Socialministeriet, Pro-centret i København. Projektet er finansieret af Socialministeriet. Et treårigt forskningsprojekt, der tager udgangspunkt i to forsøgs- og udviklingsprojekter i Aarhus og Vejle amter, der er målrettet prostituerede på massageklinikker. Projekterne skal i løbet af forsøgsperioden give et bud på, hvordan man kan tilrettelægge en permanent social indsats overfor prostituerede, samt hvordan indsatsen organisatorisk skal forankres. Baggrunden for projekterne er, at Folketinget i 1999 vedtog en ændring af straffeloven. Ændringen indebar en afkriminalisering af prostitution samt en kriminalisering af kunder til prostituerede under 18 år. Prostitutionen ses nu som et udtryk for en en årsag til sociale problemer. Forskningen drejer sig konkret om: at beskrive og analysere, hvordan prostitution kan forstås som et socialt problem, herunder at afdække, hvad det er for en indsats, de prostituerede selv efterlyser at indkredse og beskrive, hvordan den sociale indsats kan se ud, herunder at afdække problemer og barrierer med henblik på udvikling af metoder i socialt arbejde. Særlig interesse knytter sig til unge piger og mænd, der går ind i prostitution at indkredse, beskrive og analysere organisatoriske problemstillinger/barrierer for socialt arbejde med prostituerede.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …