Sorptionsmaterialer til rensning af MTBE-forurenet grundvand / Sorption materials for remediation of MTBE contaminated groundwater

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er finansieret under Miljøstyrelsens Teknologiudviklingsprogram for jord- og grundvandsforurening og omhandler test af et stort antal forskellige sorptionsmaterialer (aktiv kul og syntetiske materialer) til rensning af benzin/MTBE-forurenet grundvand. Alle sorptionsmaterialer testes i batchforsøg og udvalgte materialer, herunder det typisk anvendte Filtrasorb(r)400 aktiv kul, testes i kolonneforsøg. (Per Møldrup, Kaj Henriksen; Per Loll, Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/11/2013