Specifikation af krav til bygningsdele i klimaskærmen - et pilotprojekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der er et generelt behov for virkemidler til at forebygge anvendelse i klimaskærmen af løsninger/produkter/materialer, som ikke kan modstå de fugtpåvirkninger, som de udsættes for i en normal brugstid på omkring 40 år. Det er den slags skader byggeskadefondene og de private byggeskadeforsikringsselskaber har flest udgifter til. Problemstillingen er ikke alene relevant for alle konstruktioner, der indeholder nye/innovative løsninger, men også for alle løsninger der i dag opfattes som standardløsninger, men hvor der endnu ikke findes den samme langtidserfaring (>40 år), som kendetegner ” gode gamle løsninger”.

Formålet med pilotprojektet er at undersøge hvordan der kan udarbejdes en vejledning til købere af byggevarer og andre sidestillede, så disse lettere kan stille krav til dokumentation af relevante egenskaber for nye/uprøvede byggevarer til anvendelse i klimaskærmen. Herudover omfatter projektet overvejelser om hvordan denne information bedst kan formidles så den i størst mulig grad bliver anvendt i praksis.
Byggeskadefonden har støttet projektet økonomisk.

Nøgleresultater

Pilotprojektet har kortlagt den proces, købere af byggevarer skal igennem, for at kunne stille krav til en byggevare og anvendelsen af den. På baggrund af kortlægningen, er der udarbejdet et udkast til et diagram, som systematisk guider køberne igennem de spørgsmål, der bør stilles til en byggevare for at undgå, at der i fremtiden opstår lignende problemer.

Pilotprojektet har vist at der er "huller i videnskæden", bl.a. mangler konkret viden om, hvad fx en CE-mærkning kan sige om en byggevare, og om hvilke krav, der bør stilles til en byggevare, og hvordan det gøres. Hertil kommer en række åbne spørgsmål omkring ansvarsfordelingen og manglende opfølgning gennem byggeprocessen – fra projektering til udførelse.

Ét værktøj, der tager udgangspunkt i byggeriets faser, vil kunne bidrage til den ubrudte videnskæde. Ved hver af byggeriets faser kan der være tjekpunkter, som man skal udfylde. På sigt skal disse svar kunne indgå naturligt i den normale dokumentation af byggeprocessen. Set ud fra både et samfundsmæssigt perspektiv og ud fra den enkelte bygherres interesser, er det vigtigt at videnskæden bliver styrket, og at de nødvendige vejledninger bliver udarbejdet.

Et centralt emne til det videre arbejde er at få undersøgt, hvordan den tekniske side af sagen (at stille specifikke krav til en byggevare) bedst kan integreres i byggeriets processer og beslutningsgange fra forslagsfasen til aflevering og driftsfasen. Den beskrevne metode kan betyde, at det bliver lettere at formulere krav om udarbejdelse af risikoerklæringer med dokumentation for, at der er gjort en rimelig indsats for at begrænse risikoen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201631/12/2017

Emneord

  • Byggeproces
  • Dokumentation
  • Klimaskærm
  • Konstruktioner
  • Byggevarer