Specifikke lingvistiske karakteristika i spansk og dansk juridisk sprog og deres oversættelsesproblemer / Specific lingvistic caracteristics in Spanish and Danish legal language and how to translate them

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Specifikke lingvistiske karakteristika i spansk og dansk juridisk sprog og deres oversættelsesproblemer Ud over de mange kulturelle forskelle der eksisterer mellem dansk og spansk jura, eksisterer endvidere inden for både dansk og spansk juridisk sprog specielle lingvistiske karakteristika, der vanskeliggør oversættelse mellem de to sprog. I spansk juridisk sprog er der fx en stor forekomst af gerundium, hvilket er medvirkende til meget lange og vanskeligt tilgængelige perioder. Denne brug af gerundium er et udtryk for den arkaiserede sprogbrug i juraen. Desuden er der en udbredt brug af en gerundium, der kun eksisterer og finder accept inden for spansk juridisk sprog - den såkaldte? Gerundio del BOE?. Hvorledes oversættes gerundium bedst? I dansk juridisk sprog er der fx en udbredt anvendelse af participialkonstruktioner, der vanskeliggør oversættelse til spansk, idet sætninger med anvendelse af disse konstruktioner bliver meget lange og svært forståelige. På spansk er syntaksen karakteriseret ved reduktion, hvorved sætningerne oftest indeholder infinitte verbaler, hvilket ligeledes kan vanskeliggøre forståelsen og dermed oversættelsen. I hvilke typer tekster er der størst forekomst af disse konstruktioner og i hvilke sætninger?
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato19/05/201031/07/2012