Spektrometrisk bestemmelse af proteinnedbrydningsgrad og fordøjelighed af kvægfoder/ Spectrometric Determination of Protein Degradability and Digestibility of Cow Feed

  • Houmøller, Lars P., (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Til bestemmelse af proteinnedbrydningsgrad og fordøjelighed af kvægfoder benyttes en in situ analysemetode, hvor foderet inkuberes i komaven i forskellige tidsrum, hvorefter proteinindholdet analyseres vha. traditionelle kemiske analysemetoder. Metoden er særdeles besværlig, dyr og tidskrævende. Det har derfor stor interesse at finde alternative analysemetoder, og i dette projekt afprøves en metode, hvor nedbrydningen og fordøjeligheden beregnes ud fra det nærinfrarøde spektrum af foderet. Projektet udføres i samarbejde med Danmarks Jordbrugsforskning, Forskningscenter Foulum. (Lars P. Houmøller)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200301/06/2008