Spilleregler i musikterapi

Projektdetaljer

Beskrivelse

Som del af min lektoransættelse på AAU arbejder jeg på Musikterapiklinikken, APS, hvor jeg er tilknyttet Børne- og Ungdomspykiatrien med det formål at udvikle og beskrive praksis- og assessmentmetodik (se projektbeskrivelsen Musikterapi i Børne- og Ungdomspsykiatrien).

Dette er blevet til en påbegyndt artikelserie om anvendelse af spilleregler i musikterapi. De første to artikler (udkommet i 2005) gennemgår henholdsvis voksen- og børnemusikterapilitteraturen på området. En tredje artikel, som er under udarbejdelse, gennemgår det kliniske erfaringsmateriale fra det Børne- og Ungdomspsykiatriske Afsnit, APS. I første omgang skal artiklen udformes, så den kan præsenteres for det involverede miljø- og behandlingspersonale. Dernæst skal materialet bearbejdes teoretisk, så diskussioner fra de to forrige artikler bliver videreført mhp. udgivelse i Årsskrift for Musikterapi i Psykiatrien 2007.

Næste led bliver at inddrage brug spilleregler i musikterapeutisk arbejde med børn med betydelig funktionsevnenedsættelse med en vis sprogforståelse. Kontakten med erfarne klinikere er i planlægningsfasen, og centralt står anvendelsen af musikalske interaktionelle spilleregler i forbindelse med assessment af barnets sociale evner.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200501/02/2010

Finansiering

  • <ingen navn>

Emneord

  • Musikterapi
  • Spilleregler