Spillet om samarbejdet & Samarbejdet i spil

  • Kjellberg, Michael, (Projektdeltager)

Beskrivelse

Spillet om samarbejdet & Samarbejdet i spil behandles i to problemformuleringer, som skal belyse: Hvilke værdier, holdninger og adfærd fremmer og/eller hæmmer samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne? Hvilke værdier, holdninger og adfærd er fremmende og/eller hæmmer at de ansvarlige aftaleparter kan udvide eller udvikle samarbejdsforholdene på DA/LO- området" ad a.) Teoretisk bearbejdes problemerne i forhold til de generelle værdier, holdninger og adfærd som teoretisk behandles af Douglas McGregor, The Human Side Of Enterprise samt af Sverre Lysgaard, Arbejderkollektivet. Desuden indrages udvalgte HRM- faktorer som: ledelsesretten, magt, tillid, åbenhed samt virksomhedens produktionsmetode og de herskende samfundsforhold. Metodisk belyses problemet emperisk via en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse på virksomheder, der er dækket af overenskomst mellem DI og CO- Industri. ad b) Teoretisk bearbejdes problemerne strategisk ledelse af samarbejdsaftalen og konsultrollen i henseende til bistand til virksomhedernes samarbejdsudvalg. Metodisk belyses problemerne emperisk via kvalitative interview af Samarbejdsnævnets konsulenter.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/200231/01/2005