Sprogvidenskabeligt feltarbejde i Sudan

Projektdetaljer

Beskrivelse

 Indsamling af supplerende datamateriale fra tre ubeskrevne eller lidet beskrevne sprog i Sudan, nemlig Mayak, Kurmuk og Jumjum.  Økonomisk støtte fra: Carlsbergfondet .
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/04/200404/04/2004