Sprogvidenskabeligt feltarbejde i Sudan

Projektdetaljer

Beskrivelse

Indsamling af supplerende datamateriale fra tre ubeskrevne eller lidet beskrevne sprog i Sudan med henblik på færdiggørelse af monografiske beskrivelser af disse sprogs grammatik. De tre sprog er mabaan og mayak, som tilhører den nilotiske sprogfamilie, og lulubo, som tilhører den centralsudanske sprogfamilie. Projektet blev støttet økonomisk af Carlsbergfondet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato04/07/200201/09/2002