Større varmepumpeanlægs rolle i et robust el-system

  • Blarke, Morten, (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I Danmark omlægges el-systemet fra et system bestående af få centrale kraftvarmeværker til et nyt system bestående af mange spredte anlæg i form af små decentrale kraftvarmeværker, vindmøller, biogasanlæg og solcelleanlæg. Projektet undersøger, hvilken rolle større varmepumpeanlæg vil kunne spille i et decentralt el-system med en høj indpasning af vedvarende energi. Målet er at identificere varmepumpeanlægs rolle i en balanceret anvendelse af forskellige virkemidler. Sammen skal disse virkemidler sikre den samfundsøkonomisk bedste udnyttelse af vedvarende energi, under hensyntagen til driftssikkerhed, miljø og marked.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/200531/01/2007

Finansiering

  • <ingen navn>