Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets mål er at udvikle et forløb, der forøger antallet af forelæsninger om jernbane på tre kurser, og som gør at de studerende får kompetencer til at lave beregninger indenfor nogle af hoved­temaerne, især køreplaner. F.eks. beregning af køreplaner for persontog der, med Vendsyssel som case, foku­serer på muligheder givet geografi og komplementerende offentlig bustransport og lufthavn i regionen. På gods­transportkurset vil beregningerne skulle gå på, at de studerende skal kunne beregne hvilke kombinationer af godstog og persontog, der giver den optimale udnyttelse af infrastrukturen.

Nøgleresultater

Udvikling af 8 nye kursusgange, fordelt med 2 på projekteringskurset, 2 på kollektiv trafik kurset og 4 på godstransportkurset. De sidste 6 kursusgange tænkes sammen på tværs af de to kurser.
Kort titelBanebranchen
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201930/06/2021