Staging of Virtual Inhabited 3D Spaces

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsrådenes multimedieprojekt. Projektet handler om iscenesættelse af virtuelle beboede tredimensionale rum. En af antagelserne i projektet er, at ligesom teater, film, tv osv. har udviklet mediespecifikke konventionssystemer (film-sprog, tv-sprog osv.) udvikler der sig også konventioner for virtuelle beboede tredimensionale rum, jvf. fx konventioner for computerspil, virtuelle verdener osv. Projektet omfatter ca. 25 forskere fra otte forskellige forskningsinstitutioner i Danmark. Det er tværfagligt, og der indgår forskere fra kommunikationsvidenskab, ingeniørvidenskab, datalogi, medievidenskab, dramaturgi, psykologi og sprogvidenskab. Projektperiode januar 1998 - primo 2002. Det samlede budget er 22 mio. kr. (Jens F. Jensen, Jørgen Stigel, Peer Mylov, Peter Øhrstrøm, Claus A. Rosenstand, Gabriel S. Hansen, Ole Ertløv Hansen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003