Stof- og vandtransport ved afvanding af motorveje

Beskrivelse

Projektet løber fra 2003 til 2010 og omfatter følgende to delprojekter: 1. En undersøgelse af vand-, stof- og forureningstransporten i afvandingssystemet for motorveje med henblik på at opnå viden til brug for forbedret dimensioneringspraksis for disse systemer, således at forureningspåvirkningen af omgivelserne kan forudsiges og reduceres. Der foretages detaljerede målinger på et nyoprettet afløbssystem inklusiv forsøgsbassin ved den kommende motorvej rute 9, Odense - Svendborg. 2. En undersøgelse af det nedsivende vejvand, der vil kunne have indflydelse på den umættet og mættet zone mellem bassinet og recipient i forhold til de fysiske og kemiske parametre, ved den kommende motorvej rute 18, Herning - Brande. Projektet er opdelt i en planlægningsperiode fra 2003 til 2006, hvorunder de nye motorveje færdigbygges, og en udførelsesperiode fra 2006 til 2010, som starter efter vejenes ibrugtagning. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Vejdirektoratet og Aalborg Universitet. (Torben Larsen)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …