Stofomsætning i afløbssystemer / In-sewer Processes

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at bringe forståelsen af mikrobiologiske og kemiske processer i afløbssystemet op på et niveau, hvor de kan kvantificeres og ses i sammenhæng med afløbssystemets funktion, den efterfølgende spildevandsrensning og recipienteffekter af overløb. Projektet fokuserer på såvel aerobe som anoxiske og anaerobe forhold. Der fokuseres primært på omsætningen af kulstof, kvælstof og svovl, og metaller (jern). Kemiske og mikrobielle processer, der har relation til betonkorrosion og lugtdannelse i afløbssystemer, har særlig opmærksomhed. Der udføres laboratorie-, pilotskala- og feltforsøg samt modelstudier inden for projektets ramme. (Thorkild Hvitved-Jacobsen, Jes Vollertsen, Asbjørn Haaning Nielsen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013