Stoftilbageholdelse i regnvandsbassiner / Solids Removal in Detention Basins

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets mål er at beregne den stof-tilbageholdelse ved sedimentation, der finder sted i regnvandsbassiner i afløbssystemer. Litteraturen angiver at op til 50 % af det partikulære stof, der tilføres regnvands-bassiner, i gennemsnit tilbageholdes og således friholdes fra at blive udledt til vandløb, søer eller havet. Projektet omfatter numerisk turbulensmodellering og laboratorieforsøg med fysiske modeller samt anvendelse af historiske tidsserier af regn. Projektet udføres i samarbejde med Hedeselskabet og financieres af Miljøstyrelsen. (Torben Larsen, Ole Neerup-Jensen)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …