Stokastisk modellering af menneske-induceret last

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dynamisk last fra mennesker i bevægelse på konstruktioner som gangbroer, gulve, tribuner, mv. er af natur stokastisk om end den ofte modelleres deterministisk. En stokastisk modellering af lasten kan eventuelt ændre vurderinger af konstruktioners anvendelighed i brud- eller i anvendelses-grænsetilstanden, og projektet belyser implikationer af forskelle modeller for beskrivelse af scenariet, hvor mennesker sætter konstruktioner i bevægelse.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato04/08/2007 → …

Finansiering

  • <ingen navn>