Stokastiske modeller for træs virkemåde under udtørring / Stochastic Models for Drying/Moisture Profiles

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baseret på en matematisk model for den tidsafhængige mekaniske virkemåde under udtørring af træ, er der udviklet stokastiske modeller, der tager hensyn til usikkerheder i forbindelse med de miljøforhold og de materialeparametre, der er af betydning. En- og todimensionale stokastiske feltmodeller vil blive undersøgt. Resultaterne fra måling på udtørrede træprofiler vil blive anvendt til at vurdere parametrene i modellen. Maximum Likelihood metoden vil blive anvendt og vurderinger af de statistiske usikkerheder udledt. Ud fra statistisk analyse vil der blive opstillet forlslag til fremtidig udvikling af de matematiske modeller og målingsplaner. Projektet er en del af materialeforskningsprogrammet: "Modellering af virkningen af fugt og belastningshistorie på træs mekaniske egenskaber", der er støttet af STVF og gennemføres i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Based on a mathematical model for the time-dependent mechanical behaviour of timber exposed to drying, stochastic models are developed taking into account the uncertainties related to the external environmental conditions and the material parameters which are of importance. One and two-dimensional stochastic field models will be investigated. Next, available measured drying profiles will be used to estimate the parameters in the model. The Maximum Likelihood Method will be used and estimates of the statistic uncertainties will be derived. Based on the statistic analysis, suggestions will be given for future developments of the mathematical models and for measurement plans. The project is part of the Materials Research programme "Modelling the Effects of Moisture and Load History on the Mechanical Properties of Wood", funded by STVF and conducted in cooperation with The Technical University of Denmark (DTU).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200331/12/2005