Stokastiske modeller for virkning af fugt og lastvarighed på træ / Stochastic Models for Moisture and Load-Duration Effects

Projektdetaljer

Beskrivelse

Virkningen af fugt og lastvarighed på træ kan modelleres ved hjælp af et antal deterministiske, matematiske skadesakkumuleringsmodeller som fx udarbejdet Gerhard, Barret & Foschi, Nielsen, Foschi & Yao. I normerne bliver lastvarighedsfaktorerne kmod bestemt ud fra test resultater. I artiklen: "Sørensen, J.D., Stang, B.D. & Svensson, S.: Effect of Load-Duration on Timber Structures in Denmark" (der blev præsenteret på ICASP '09 Conference in San Francisco, July 2003) beskrives, hvorledes kmod kan estimeres ved en probabilistisk metode, hvor der tages hensyn til alle usikkerheder i forbindelse med materialeparametre og laster som fx vind, sne og nyttelast. I projektet udvides denne model til at omfatte de fugtmæssige aspekter inklusive udvikling af en stokastisk model for virkningen af fugt på akkumulering af skader i konstruktionstræ samt vurdering af modelparametrene ud fra tilgængelige data samt Maximum Likelihood metoden. Projektet er en del af materialeforskningsprogrammet: "Modellering af virkningen af fugt og belastningshistorie på træs mekaniske egenskaber", der er støttet af STVF og gennemføres i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Moisture and load-duration effects can be modelled by a number of deterministic, mathematical damage accumulation models, e.g. the models by Gerhard, Barret & Foschi, Nielsen, Foschi & Yao. For codes of practice, load-duration factors kmod are determined based on test results. In the paper: "Sørensen, J.D., Stang, B.D. & Svensson, S.: Effect of Load-Duration on Timber Structures in Denmark (submitted to ICASP '09 conference in San Francisco, July 2003)" it is described how kmod can be estimated based on a probabilistic approach ,where all uncertainties are taken into account related to the material parameters and to loads such as wind, snow and imposed loads. In the project this model will be extended to include moisture aspects, including development of a stochastic model for the effect of moisture on the damage accumulation in structural timber and estimation of the model parameters using available data and the Maximum Likelihood Method. The project is part of the Materials Research programme "Modelling the Effects of Moisture and Load History on the Mechanical Properties of Wood", funded by STVF and conducted in cooperation with The Technical University of Denmark (DTU).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200331/12/2005
  • Effect of Load Duration on Timber Structures in Denmark

    Sørensen, J. D., Stang, B. F. D. & Svensson, S., 2003, Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering: Proceedings of the 9th international conference on applications of statistics and probability in civil engineering. Der Kiureghian, A., Madanat, S. & Pestana, J. M. (red.). Holland: Millpress, Bind 2. s. 1185-1192 8 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingKonferenceartikel i proceedingForskningpeer review