Beskrivelse

Formålet med dette projekt er gennem feltmålinger, vindtunnelforsøg og CFD simulering af vindforhold, strømning omkring bygninger og trykforhold på facader at forbedre grundlaget for beregning af naturlig ventilation. Eksisterende metoder til vurdering af lokale vindforhold og trykforhold på bygningsfacader og dermed fastlæggelse af data til beregning af naturlig ventilation i bygninger er forholdsvis unøjagtige og kan resultere i fejlberegninger på op til 50 %. Projektet gennemføres i samarbejde med BRI, Japan. Projektet støttes af Villum Kann Rasmussen fonden via Center for Hybrid Ventilation. (Tine Steen Larsen, Per Heiselberg)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato30/09/200530/09/2005