Strategier for den midlertidige By - Instant Aalborg

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph.d. Strategier for den midlertidige by
- midlertidig urban design, mellem fysiske planer og nye erhvervsstrategier, case Aalborg

Formålet med Ph.d. projektet er, at udforske og starte en kritisk diskussion af midlertidighed som en urban design strategi, når den nutidige nordeuropæiske by udvikles.
Ph.d. projektet skal i et internationalt perspektiv tilvejebringe ny viden og nye metoder om relationen mellem midlertidige urbane strategier, den langsigtede fysiske planlægning og nye erhvervsstrategier. Projektet skal ligeledes i et internationalt perspektiv forholde sig til og diskutere henholdsvis developerens rolle og de offentlige forvaltningers rolle som centrale aktører, når midlertidige planer bringes i anvendelse som strategisk værktøj.
Ph.d. projektet skal som videnskabsteoretisk optik og metode anvende research-by-intervention og/eller action-based-research. Dette gøres ved at inddrage de internationale erfaringer og viden i udviklingen af interventioner i Aalborg casen. Målet er her sammen med lokale partnere at udvikle nye strategier og løsninger indenfor midlertidig urban design. Løsninger og strategier som kan indgå i et samspil med den langsigtede fysiske planlægning og de iværksætterorienterede erhvervsplaner.
Brugen af action-based og/eller intervention-based forskningstilgange anvendes for at sikre en lokalt forankret viden såvel akademisk som praksisorienteret.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato10/12/2012 → …

Emneord

  • Midlertidige byudvikling, Instant urbanism, iværksætterstrategier