Strategisk analyse af plantebranchens virksomheders udviklingsveje og udviklingsbehov

 • Jørgensen, Michael Søgaard (PI (principal investigator))
 • Kronby, Helena (Projektdeltager)
 • Olsen, Andreas Vang (Projektdeltager)
 • Prag, Adam Addis (Projektdeltager)
 • Henriksen, Christian Bugge (Projektdeltager)
 • Jensen, Jørgen Dejgaard (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den danske klimalov, innovationspotentialet i den danske fødevaresektor og væksten i markedet for plantebaserede fødevarer peger på et stort udviklingspotentiale for plantebaserede fødevarer i Danmark og på eksportmarkederne. Projektets formål er at foretage en kortlægning og analyse af de nuværende danske virksomheder inden for dyrkning, produktion, salg og forbrug af plantebaserede fødevarer og deres produktområder, beskæftigelse og kompetencer, relationer til leverandører og kunder samt deres syn på forudsætninger for fremtidig vækst.

Nøgleresultater

Rapportens analyser viser, at der blandt danske virksomheder med produktion og/eller salg af plantebaserede fødevarer både er ’rene’ plantebaserede virksomheder og virksomheder inden for animalske fødevarer, der har udvidet deres sortiment med plantebaserede fødevarer. Animalske virksomheder, der har udvidet deres sortiment med plantebaserede fødevarer, er som gennemsnit større end de plantebaserede virksomheder.
Analyserne af innovationsstrategierne i Tyskland, Holland og Israel samt i Danmark, peger på vigtigheden af at have et bredt fokus for udviklingen inden for plantebaserede fødevarer og ikke kun have fokus på produktion af planteproteiner. Der synes således i de tre andre lande at være mindst fokus på udvikling af det man kunne kalde ’hele fødevarer’. Derimod er der stort fokus på udvikling og produktion af planteproteiner, selvom de færreste borgere må antages at være i risiko for at komme til at opleve proteinmangel, hvis forbruget af animalske produkter reduceres. Blandt de interviewede danske virksomheder arbejder cirka halvdelen med ærter som råvarer – dvs. også her er der et stort fokus på udvikling og produktion af planteproteiner.
Udviklingen i Israel illustrerer en udviklingsstrategi, der har et stort og investeringskrævende fokus på at udvikle og producere animalske similiprodukter i form af bl.a. 3D-printet kød og mælkeproteiner produceret ved hjælp af genmodificerede bakterier.

Der er en del danske startup-virksomheder inden for plantebaserede fødevarer. Startups og små virksomheder synes at have de største udfordringer for en stabil udvikling sammenlignet med større virksomheder inden for området. Dels kan det være svært for små virksomheder at komme at komme ind på detailmarkedet for plantebaserede fødevarer, dels mangler fysiske og organisatoriske strukturer, som kan hjælpe startups og små virksomheder med viden og infrastrukturer til innovation, test og produktion samt udvikling af en robust forretningsmodel. Offentlige eller andelsbaserede infrastrukturer er foreslået af virksomhederne som mulige organisationsformer for sådanne fælles faciliteter.

Aktører inden for området efterlyser en større risikovillighed hos detailhandlen i Danmark som led i at udvikle markedet for plantebaserede fødevarer. I etableringen af en national dansk alliance for udvikling af markedet for plantebaserede fødevarer kan der hentes inspiration fra Holland og deres nationale alliance Green Protein Alliance, hvor blandt andet supermarkedskæder spiller en central rolle. Man har endvidere i Holland et stærkt fokus på etablering af organisatoriske strukturer på fokus på at udvikle stabile værdikæder for plantebaserede fødevarer gennem etablering af forretningsrelationer mellem små og store virksomheder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato04/05/202230/09/2022

Samarbejdspartnere

 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
 • Institut for Fødevare- og Ressourcøkonomi, Københavns Universitet

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.