<strong>Digitalt Nærdemokrati. Eksperimenter med netbaseret deltagelse og dialog icivilsamfundet, i institutionerne og i den kommunale styring </strong>

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Forskningsprojektets formål er at undersøge de demokratiske muligheder og problemer ved anvendelse af ny informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Formålet søges indløse ved, * at bidrage til udformningen af en række eksperimenter i Hals Kommune, der sigter på at fremme borgerdeltagelse og lokal politisk dialog gennem IKT, * at følge disse og andre eksperimenter med IT og demokrati med henblik på at nå frem til ny viden om hvilke muligheder og begrænsninger, IKT rummer i relation til demokratiske deltagelses- og beslutningsprocesser. www.socsci.auc.dk/digdem (Lars Torpe, Jens Ulrich, Mette Tobiasen, Johannes Andersen & Jeppe Agger Nielsen)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/02/200201/04/2005

  Finansiering

  • <ingen navn>