<strong> Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 for almene boliger</strong>

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at evaluere de indsatser og fornyelser, der vil ske i en lang række almene boligområder indtil 2007 som følge af omprioriteringsloven fra 2000. Evalueringen skal belyse virkningerne af de forskellige indsatstyper, der iværksættes som følge af omprioriteringsloven. Der lægges vægt på at belyse situationen i konkrete boligafdelinger før og efter de gennemførte indsatser, idet der vil blive fokuseret på sociale, økonomiske og organisatoriske virkninger samt ikke mindst på arkitektoniske resultater. Sigtet er at forbedre beslutningsgrundlaget for kommende renoveringsstøtteordninger og indsatser. Evalueringen tilrettelægges, så den spiller tæt sammen med en undersøgelse af udviklingen i beboertilfredshed i de berørte boligområder, som Socialforskningsinstituttet (SFI) gennemfører sideløbende.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/200331/12/2009

Finansiering

  • <ingen navn>

Emneord

  • Omprioritering, arkitektonisk kvalitet, drift og forvaltning

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.