<strong>Future Climate</strong>

Projektdetaljer

Beskrivelse

Målet med dette projekt er at formulere et realistisk teknologi-baseret forslag til en energiplan for Danmark. Projektet indgår i et internationalt samarbejde omkring udarbejdelse af klimaplaner, som forberedelse til Klimatopmødet COP15 i København i 2009. Klimaplanen skal imødekomme følgende krav: Vise konkrete løsningsmodeller for bæredygtige energisystemer og -teknologier inden for el, varme og transport, og herunder på den ene side inddragelse af besparelser og bygningsbehov og på den anden side også udnyttelse af landbrugets(biomasse) CO2-neutrale ressourcer.Respektere behovet for reduktion af alle drivhusgasserne med størst fokus på CO2Respektere IPCCs målsætning om en temperaturstigning på højst 2o C Fastlægge kvalitative og kvantitative mål for de respektive teknologier der indgår i planen og vise hvilke midler der kunne tages i brug for at planen kan realiseres.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013

Finansiering

  • <ingen navn>