<strong>"God politi" - statsdannelse i Nordjylland under enevælden</strong>

 • Mührmann-Lund, Jørgen (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet går ud på at undersøge samspillet mellem stat og lokalsamfund, øvrighed og undersåtter under enevælden en række nordjyske jurisdiktioner. Inspirationen kommer fra de senere års europæiske og især tysk forskning i den tidligmoderne statsdannelse. Datidens fyrster tilstræbte at skabe orden eller "god politi" i alle livets områder. Undersåtternes holdning til det projekt er meget omstridt. Traditionelt så man udvidelsen af den statslige regulering som en ensidig disciplineringsproces sat i værk "fra oven". Mikrohistoriske studier af lokalsamfund har imidlertid vist, at den tidligmoderne stat ofte var for svag til at gennemtvinge sin vilje og mere påvirket af den folkelige opinion end tidligere antaget. Nogle historikere mener endda, at den omsiggribende statslige regulering var et folkeligt krav. Målet med min undersøgelse er at undersøge den problemstilling. 
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/01/2008 → …

  Finansiering

  • <ingen navn>

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.