<strong>Identitet og selvværd blandt børn og unge</strong>

Projektdetaljer

BeskrivelseProjektet er en længdesnitsundersøgelse der blandt andet har til sigte at belyse spørgsmålet: Er der forskel på selvopfattelsen hos piger og drenge fra arbejderklassen sammenlignet med selvopfattelsen hos drenge og piger fra middelklassen - set i forhold til hvor de bor - over tid?I perioden 1998-2010 gennemføres dataindsamlinger fra 174 børn via selvrapporteringer, spørgeskema, test og interview. Projektet er således en teoretisk og empirisk baseret longitudinel undersøgelse, hvor kvantitative og kvalitative metoder anvendes til bearbejdning og analyse af undersøgelsens datamateriale.De udvalgte deltagere i undersøgelsen, dvs. børnene (nu de unge) er alle bosiddende i København. Halvdelen bor i de gamle arbejderklassekvarterer på Nørrebro og Vesterbro og den anden halvdel bor i de nyere villakvarterer rundt om den gamle bykerne, i Vanløse og Søborg. Samplet består af lige mange piger og drenge.Hovedprojektet har tillige gennemført observationer, tidlige "puppet-interview" med børnene og sammen med børnenes selvrapporteringer af selvopfattelse og selvværd er der løbende indsamlet en række andre variable som f.eks. depression, problemløsning, personlighedsprofil, faglige færdigheder m.v.

AkronymIdentity, children & adolescent
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …

Finansiering

  • <ingen navn>