<strong>Talking culture - </strong>a study of discursive constructions of culture and their effect on interaction in professional settings

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge, hvordan danske, multi-kulturelle virksomheder og organisationer opfatter kulturbegrebet, taler om kultur og agerer kulturelt i deres daglige arbejde. Noget tyder på, at ’kultur’ håndteres meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed og fra person til person. Således gør en projektleder i en større dansk virksomhed sig fortaler for et meget komplekst og åbent kulturbegreb, når han, direkte adspurgt om hvilke værdier, det er vigtige at være i besiddelse af som international medarbejdere, siger:

  ”Det er de bløde værdier, kulturel indlevelsesevne, forståelse for hvorfor folk agerer og har det på en anden måde end vi har. Og evnen til at accepter det, og stadigvæk udføre sit arbejde. Det er umådeligt vigtigt. Også det der med at kunne lytte og prøve at forstå det der ikke bliver sagt.”

  Mens en indkøber i en anden global virksomhed giver udtryk for et langt mere kategorisk syn på kulturforskelle, som han således bruger, når han tilgår andre:

  ”En amerikansk forretningsmand er meget optaget af hvad der er top tre på agendaen lige for den person og er kun drevet af det. Mens vi som europæere (skandinaverne i særdeleshed) har en meget mere holistisk tilgang til det – at virksomhedens ve og vel er vigtigt for os – ligeså meget som at vi når vores egne personlige mål.”

  Dette forskningsprojekt vil undersøge, om virksomheder og organisationer forholder sig aktivt til kulturbegrebet, eller om kultur bare er noget, man ’gør’ mere eller mindre ubevidst. Samtidig skal projektet afdække, hvilke konsekvenser en bestemt opfattelse af kultur har på den måde, virksomhedens medarbejdere opfører sig på i det interkulturelle møde. Projektet er case-baseret og handlingsanvisende og vil således tage udgangspunkt i fem danske virksomheder og deres måde at håndtere ’kultur’ på i hverdagen, samt munde ud i en diskussion af ’best-practice’ i det kulturelle møde.

  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/04/200831/03/2011

  Finansiering

  • <ingen navn>

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.