Strukturelt design af bølgeenergianlæg

 • Kofoed, Jens Peter (Projektkoordinator)
 • Frigaard, Peter (Projektdeltager)
 • Sørensen, John Dalsgaard (Projektdeltager)
 • Pedersen, John K. (Projektdeltager)
 • Lu, Kaiyuan (Projektdeltager)
 • Sørensen, Jacob Thornfeldt (Projektdeltager)
 • Bingham, Harry (Projektdeltager)
 • Ferreira, Claudio Bittencourt (Projektdeltager)
 • Zanuttigh, Barbara (Projektdeltager)
 • Estefan, Segen Farid (Projektdeltager)
 • Nielsen, Kim (Projektdeltager)
 • Brito-Melo, Ana (Projektdeltager)
 • Sterndorff, Martin (Projektdeltager)
 • Ingram, David (Projektdeltager)
 • Bard, Jochen (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den aktuelle klimadebat, sammenholdt med ambitiøse politiske mål på energiområdet og et stigende fokus på forsyningssikkerhed, nødvendiggør tilsammen udviklingen af nye teknologier og anlæg til mere vedvarende energiproduktion.

Bølgeenergianlæg er en type konstruktion, som har potentialet til at kunne bidrage signifikant til fremtidens energiproduktion, men som stadig er langt efter mere modne energiteknologier som f.eks. vindkraft, og som derfor har brug for en intensiveret og bedre koordineret forskningsindsats. I øjeblikket arbejdes der ihærdigt med udviklingen af mange forskellige typer bølgeenergianlæg rundt om i verden. Fælles for alle disse anlæg er, at de samstemmende viser, at det er muligt at producer energi fra bølger. Desværre har det dog hidtil vist sig, at produktionsprisen for den producerede strøm ikke er konkurrencedygtig.

Nærværende projekt fokuserer, med udspring i de bedste danske forskere på området, på at bringe de bedste europæiske bølgeenergiforskningsmiljøer sammen i en langsigtet alliance, der skal bringe bølgeenergi tættere på markedet. Projektet fokuserer på en af de største teknologiske udfordringer for branchen, nemlig udviklingen af et fælles designgrundlag for bølgeenergianlæg, der både vil kunne gøre anlæggene mere pålidelige og bringe prisen på den producerede energi ned på et konkurrencedygtigt niveau.

AkronymSDWED
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201031/12/2014

Samarbejdspartnere

 • DHI Water - Environment - Health (Projektpartner)
 • University of Bologna (Projektpartner)
 • Fraunhofer (Projektpartner)
 • Det Norske Veritas (Projektpartner)
 • Wave Energy Centre (Projektpartner)
 • Ramboll Foundation (Projektpartner)
 • Sterndorff Engineering (Projektpartner)
 • Federal University of Rio de Janeiro/COPPE, Ocean Structures & Underwater (Projektpartner)
 • Technical University of Denmark (Projektpartner)
 • University of Edinburgh (Projektpartner)

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats

Emneord

 • Bølgeenergi
 • SDWED

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.