Strukturelt graderede sandwichelementer

 • Bozhevolnaya, Elena, (Projektdeltager)
 • Thomsen, Ole Thybo (Projektdeltager)
 • Lyckegaard, Anders, (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Sandwich paneler er kendt for sin svaghed mht. lastindføringer, sammenføjninger og alle andre konstruktive løsninger (inserts i sandwichkerne, ply-drops i sandwichdæklæg, mm.) uden hvilke kan sandwichstruktur ikke betragtes som arbejdsdygtig. Disse konstruktive effekter forårsager lokale effekter i sandwich paneler, hvilket kan føre til panelernes svigt især under gentagne belastninger. De lokale effekter manifesterer sig selv i form af lokalt forøgede spændinger, hvis årsag er en sammenføjning af materialer med meget forskellige elastiske/mekaniske egenskaber. En koncept af strukturelt graduerede sandwichelementer er foreslået. Koncepten går ud på, at det i hver enkelt tilfælde bestræbes at generere/konstruere en overgang mellem beroende sandwichkomponenter på en måde, hvilket sikrer en betydelig reducering af uønskede lokale spændinger. Sammenføjninger af forskellige skummaterialer indeni sandwichkerne samt indføring af "partly- & fully potted inserts" i sandwich kernen er nogle af de eksempler, hvor en koncept kan fuldendt blive udnyttet. En del af statiske samt dynamiske (udmattelsesforsøg) eksperimenter er allerede i gang eller er planlagt, hvori forskellige fremstillings, materielle og konstruktive parametre for sandwichkonstruktioner bliver undersøgt.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato10/06/2003 → …