Styring og organisering af den kommunale beskæftigelsesindsats i relation til indhold og effekter ­ en implementeringsanalyse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med arbejdsmarkedsreformen "Flere i arbejde" fra 2002 og forliget om kommunalreform er der behov for grundig analyse af den kommunale beskæftigelsespolitik. Ud fra et implementerings- og evalueringsperspektiv foretages i dette projekt en analyse af kommunal arbejdsmarkedspolitik, som beskæftiger sig med det væsentlige spørgsmål om hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder. Metodisk benyttes en landsdækkende survey til de lokale jobcentre og udvalgte strategiske case-studier. Resultaterne sammenlignes med en tilsvarende undersøgelse fra 2001.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200601/06/2007