Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet tager udgangspunkt i indførelsen af forbuddet mod dobbeltuddannelse på området for videregående uddannelser og som gælder på fuldtidsuddannelsesområdet.
Projektet sigter mod at skabe overblik over konsekvenser, behov og muligheder for de personer , der har afsluttet en bygningskonstruktøruddannelse (BKU). Projektet skal hjælpe til at få en grundig afdækning af sektorens kompetenceefterspørgsel på kortere og lidt længere sigt. Hvad er det for kompetencer byggeriet har behov for baseret på udbud fra de videregående uddannelser – og hvordan sikres et langsigtet perspektiv?
En del af disse behov kan formentlig imødekommes af fleksible efteruddannelsesmoduler, udformet efter den nye trepartsaftale i form af oprettelse af særskilte moduler eller som et samlet diplomforløb. Oven i dette vil der være behov for at kortlægge, beskrive og eventuelt nyudvikle relevante kandidat eller masterforløb, der dels giver bygningskonstruktører mulighed for relevant videreuddannelsen og hermed tager højde for problematikken omkring dobbeltuddannelse og dels tager højde for tendenser i erhvervet.
Målet er at kommer med anbefalinger til nye kompetenceforløb/elementer på baggrund af forecastet, relevant for
- Bygningskonstruktører
- Arkitektuddannelsen
- Kandidat- og masteruddannelserne indenfor byggeriet
Som sikrer fleksibilitet mellem uddannelsesniveauer og branchens fremtidige behov.

Analysens anbefalinger forventes at afføde følgende:
-(Erhvervs-) kandidatuddannelser med afsæt i bygningskonstruktøren som adgangsniveau
diplommoduler, der supplere bygningskonstruktør-profilen med kompetencer til nye tendenser i byggeriet
- særlige moduler ned til 5 ects indenfor AU- og diplomniveauet på udvalgte faglige områder
- særlige tilrettelæggelsesformer, der fremmer (digitale-) kompetencer og fleksibilitet mellem uddannelsesniveauer.
AkronymSTYRK BK
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201831/03/2019