Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har fokus på at stimulere SMV’ernes datafantasi og dertil hørende kompetencer. Projektet vil skabe viden om, hvordan små og mellemstore virksomheder kan forstå, udnytte og lære af deres data. Forskerne og SMV-medarbejdere vil samarbejde om at undersøge, hvilke data, der er relevante, og hvordan man kan gøre disse, ofte kvalitative, data til genstand for computationel tænkning og behandling. Projektet udforsker, hvordan forskellige mindre virksomheder kan samarbejde og videndele understøttet af IT, og samarbejdet vil foregå online. Projektet vil generere et vidensnotat og ideoplæg til fag, inkl. casebeskrivelser til formidling og undervisning.

Forsknings- og udviklingsprojektet er støttet af it-vest, og udføres i samarbejde mellem forskningsgrupperne på ILD-lab, IT og Læringsdesign på Institut for Kultur og Læring (L-ILD) og på Institut for Kommunikation og Psykologi (K-ILD), samt Teknoantropologi forskningsgruppen (TANT og TANT-lab) fra Institut for Kultur og Læring.

I projektet er der pt. udgivet tre materialer:
•Formål med projektet og introduktion til de tre case virksomheder
•De tre virksomheders arbejde med datafantasi
•Forstå din datafantasi (en radar model for datafantasien)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/07/2020 → …

Emneord

  • SMV
  • Datafantasi
  • Computationel tænkning
  • Datasprint
  • Erfaringsdeling
  • Online collaboration
  • Kompetenceudvikling
  • Videomedieret samarbejde

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.