Sundhedsplanlægning i interorganisatorisk perspektiv

Projektdetaljer

Beskrivelse

I regi af Forskningscenter for Ledelse & Organisation i Sygehusvæsenet (FLOS) gennemføres et forskningsprojekt med ovenstående titel i perioden 2000-2004. Formålet er at bidrage til en forståelse af tværgående samarbejdsmodellers problemer og muligheder i det danske sundhedsvæsen. Hovedfokus er samspillet mellem sygehus, kommune og praksislæge. Tilgangen er processuel og søger at etablere et alternativ til traditionel styringsteori (juridisk, formel og hierarkisk tænkning samt økonomiske incitamentstrukturer), idet analyserne koncentrerer sig om dag til dagrutine mekanismer i såkaldte interorganisatoriske sundhedsnetværk. Projektet inkluderer to hovedproblemstillinger : Analyse af amtslige sundhedsforvaltningers muligheder for at optræde som "forandringsagenter" i sundhedsnetværk Analyse af konkrete samordningsforsøgs og nyskabelsers "skæbne" i sundhedsnetværk, herunder hvordan forsøgs- og udviklingsstrategier kan skabe interorganisatorisk koordinering og nybrud. Projektet løber i perioden: 1. januar 2000 til 31. december 2003. Projektet inkluderer også ph.d.-projektet, der bærer titlen Magtrelationer i interorganisatoriske netværk, og søger gennem et konkret casestudium at afdække to centrale spørgsmål: Hvordan udfolder magtrelationer sig i interorganisatoriske sundhedsnetværk? Hvad betinger magtens udfoldelse i interorganisatoriske netværk? Ph.D-projektet løber i perioden 1. december 2001 til 1. december 2004. For en nærmere uddybning henvises til FLOS hjemme-side: www.flos.cbs.dk.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200031/12/2004