Sundhedsturisme

  • Christiansen, Elsebeth (Kontaktperson)
  • Jensen, Thessa (Projektleder)
  • Eduardsen, Henriette (Projektdeltager)
  • Rasmussen, Mogens (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Fokus i projektet er udvikling af innovative sundhedsoplevelser via brugerdreven innovation. Mere specifikt arbejder projektet med at udvikle nye oplevelsesprodukter og -services i krydsfeltet mellem ernærings- og bevægelses- og mental velvære - sammenlagt sundhedsoplevelser. Sundhedsoplevelser ses i projektet som en del af oplevelsesøkonomien.

Målsætningerne er:

1. Primært at udvikle en række innovative, involverende og (økonomisk, samfunds- og miljømæssigt) bæredygtige produkter/services inden for sundhedsoplevelser

2. Sekundært at udvikle en række metoder til understøttelse af brugerdreven innovation indenfor sundhedsoplevelser, med sandsynlig overføringsværdi til beslægtede områder

3. Herigennem, tertiært, at styrke innovationskapaciteten og forbedre den kreative infrastruktur i branchen Midlerne er: netværksdannelse, matchmaking mellem aktører og systematisk brugerdreven innovation. Metoder beskrives mere indgående nedenfor.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201031/12/2016

Samarbejdspartnere

  • Noea (Projektpartner)
  • Åbent Landbrug Nordjylland (Projektpartner)

Finansiering

  • <ingen navn>

Emneord

  • turisme
  • sundhed