Superlokalisering af en foton via spin-dynamik / Superlocalization of a Photon via Spin-Dynamics

 • Keller, Ole (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  På grundlag af internationale kvanteoptiske undersøgelser af frie fotoners rumlige lokalisering synes det ikke umuligt, som tidligere troet, at lokalisere fotoner eksponentielt i tre dimensioner. I kølvandet på disse undersøgelser er opstillet en kvanteelektrodynamisk teori, der viser, at en foton udsendt fra en ren spin-overgang er eksponentielt lokaliseret i startfasen (~10-18 sek.). I et brintatom opspaltes grundtilstanden pga. en dynamisk kobling mellem kernens spin og elektronens spin. Fra denne såkaldte hyperfin-overgang kan udsendes radiobølge-fotoner med en bølgelængde på ~21 cm. Den kvanteelektrodynamiske teori for fotonens fødselsproces viser, at en foton udsendt fra denne overgang er "eksponentielt" lokaliseret til et område af størrelsen som brintatomet selv ( ~1 Å3). (Ole Keller)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …