Supplemental Power Generation

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med Introduktionen af et Supplerende Strøm Generator produkt vil SerEnergy bruge flere års teknologisk udvikling til at skabe en skalerbar kommerciel Susses. En række større operatører efterspørger specifikke produkt specifikation og felt test af en Methanol brændselscelle løsning til at erstatte diesel generatorer der forsyner telekommunikations udstyr. Et HT PEM baserede brændselscelle produkt har klare fordele over en diesel generator og andre Methanol baserede brændselscelle løsninger i for af elektrisk effektivitet, temperatur grænser og implementerings venlighed. En Supplerende Strøm Generator produkt vil give følgende fordele:

- Lave brændstofs omkostninger
- Lavt brændstofs forbrug
- Lave vedligeholds omkostninger
- Signifikant reduceret CO2 emission
- Ingen emission af partikler
- Opfyldelse af lovgivning.
- Lav støj
- Evnen til at blive integreret direkte i telecom løsninger CO2 emission fra en diesel generator vil blive reduceret med op til 70% sammenligneligt ved at anvende et RMFC produkt i en hybrid konfiguration.

Yderligere vil der ikke blive udledt partikler i de ofte bymæssige omgivelser. Ved lav volumen pris vil RMFC produktet have en lavere livscyklus omkostning sammenlignet med diesel generatorer, dette vil sikre en god markeds penetration inklusiv regulative krav stillet i f.eks. Indien for grøn decentral strøm produktion. Den Supplerende Strøm Generator vill blive lanceret kommercielt I 2017 efter et udviklings og felt test periode i flere forskellige regioner hvor der er ustabil eller ingen fast strømforbindelse. Projektet vil omfatte tæt samarbejde i udvikling og flet test fasen med slutbrugere og operatører der for nuværende er i dialog omkring bæredygtigheden af det endelige kommercielle produkt.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/201401/03/2017

Samarbejdspartnere

  • SerEnergy (Projektpartner)

Finansiering

  • EUDP: 20.555.601,00 kr.

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.