Projektdetaljer

Beskrivelse

SURFZONE er et EDB program til beregning af sandsynlighedsfordelingen af bølgehøjder i brændingszonen. Programmet forudsætter en kendt fordeling af bølgehøjderne i uregelmæssige bølger på en given vanddybde samt vanddybdevariation langs en linie fra startpunktet ind til kysten. Bølgehøjdefordelingen kan så beregnes i et vilkårligt punkt på denne linie. Benyttes ved estimering af bølgelaster på konstruktioner placereet på lavt vand. (Michael Brorsen, Peter Frigaard)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …