Svigt i byggeriet - strategier, handlemønstre og læring

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil afklare svigtforhold i byggeriet ud fra tekniske, procesorienterede, adfærdsorienterede, organisatoriske og økonomiske problemstillinger gennem integration af videnskabsteoretiske tilgange fra tre institutioner. Projektet sigter mod at opbygge empirisk funderede modeller for de mekanismer i og omkring byggeriet, som medfører svigt, og det undersøges hvordan innovation i byggeriet hænger sammen forekomsten af svigt. Projektet tager udgangspunkt i den hypotese, at når det ikke er lykkedes at komme svigt til livs, må det skyldes, at vi står overfor et langt mere kompliceret fænomen, end det normalt antages.

Projektet vil resultere i en state-of-the-art analyse vedrørende kvalitetssikringsprocedurer, incitamentsstrukturer og omkostninger forbundet med forskellige former for indsats til reduktion af svigt i Danmark såvel som internationalt. Endvidere vil projektet udvikle og foreslå strategier, handlemønstre og læringstiltag for fastsættelse af et optimalt niveau for svigt. Det empiriske grundlag fremskaffes gennem case-studier og analyser.

Formålet er at styrke grundlaget for virksomheders formulering af mere hensigtsmæssige handlemønstre vedrørende svigt, at styrke byggeriets image og dets internationale konkurrenceevne samt at styrke  myndighedernes mulighed for at formulere en vellykket politik for en indsats mod svigt.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200631/12/2009

Finansiering

  • EBSTs forskningspulje

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.