SWIM - Streaming Webbased Information Modules

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at understøtte studerendes tilegnelse af informationskompetencer generelt og specifikt i forbindelse med brug af webbaserede informationsressourcer. Projektet vil udvikle et letanvendeligt læringsprogram, hvis moduler kan placeres i umiddelbar tilknytning til relevante informationsressourcer, således at brugerne kan få en just-in-time vejledning vedrørende anvendelse af en specifik informationsressource. Endvidere er det et formål at forankre og nyttiggøre de informationsressourcer og faciliteter, som forskningsbibliotekerne stiller rådighed, i uddannelsesinstitutioners læringsmiljøer. Bibliotekets brugervejledning er overordnet styret af et udviklingskoncept der tager udgangspunkt i brugerens situation, hvorved integration af informationssøgningsprocesser i de studerendes læreproces bliver det essentielle mål. Biblioteket har udviklet et multimediesystem SWIM (http://www.swiminfo.dk) der vil være klar til brug i foråret 2003. SWIM bygger videre på det tidligere program MILE (http://mile.auc.dk) SWIM er et webbaseret multimediesystemet der overordnet består af to dele. Den første del er et interaktivt videobaseret narrativt multimedieprogram, der skal give brugeren et generelt overblik over informationssøgningsprocesser integreret i læreprocesser. Videoerne som indgår i denne produktion er optaget med professionelle skuespillere. De spiller roller som gruppemedlemmer i en projektgruppe på universitetet. I spillet er brugeren det fjerde medlem af denne projektgruppe. Gennem fem akter har man som det fjerde medlem den afgørende stemme, når der skal træffes en beslutning om, hvad man nu skal gøre for at finde information til projektet. Den anden del af systemet er mere specifikt orienteret mod faser i informationssøgning i forhold til brugerens situation, og her er der opstillet en skabelon og et bud på en hensigtsmæssig strategi for de studerendes informationssøgning. Brugerens situation er hele udgangspunktet for udviklingen af SWIM, og denne tankegang er støttet af bl.a. Carol Kuhlthaus model over informationssøgningsprocessen (Seeking meaning p. 43, 1993) og Lars Qvortrups teorier om læring (Det lærende samfund, 2001). SWIM bliver tilgængelig dag og nat på bibliotekets hjemmeside så brugerne kan lære af det, når de har behov og tid til det. Det er også tænkt som et mere aktivt redskab i vores undervisningsaktiviteter, fordi det ?tvinger? folk til at reflektere over informationssøgningsprocessen. SWIM er blevet præsenteret i forskellige fora i løbet af året og udviklingskonceptet kan få en videre udbredelse til andre typer af undervisning eksempelvis er det nærliggende at overveje konceptet inddraget i uddannelse af ordblinde, integrering af nydanskere, men også andre typer af undervisning i organisationer eller virksomheder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/200101/08/2004

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.