Systemleverandører som vækstaccelerator

Projektdetaljer

Beskrivelse

Systemklyngens DNA
Systemklyngen består af forskellige typer af aktører, som vil deltage direkte eller indirekte i klyngens værdiskabelse: 1) Systemleverandøren, som har leveranceforpligtigelsen og den primære kontakt med globale OEM’ere; 2) Direkte forbundne underleverandører, som har leveranceforpligtigelser overfor systemleverandøren, f.eks. specifikke teknologier, komponenter, viden, eller ydelser; 3) Indirekte under-leverandører, som har leveranceforpligtigelser enten til systemleverandøren og/eller de indgående underleverandører og vil typisk have karakter af generelle leverancer, som overordnet er svære at påvirke for systemklyngen, eller som bidrager med begrænset værdiforøgelse/differentieringspotentiale.
Projektets genstandsfelt udgøres primært af 1 og 2, men der åbnes også for muligheden for at arbejde mere intelligent med 3 samt med de OEM’er som aftager systemleverancen. De forskellige partnere har forskellige kompetencer, men ved at integrere den samlede systemklynges leverance kan der opnås en række samvirkende synergier – bedre koordinerede leverancer (pris, kvalitet og tid), styrket innovation, indkøb og teknologianvendelse, planlægningsgrundlag, m.v. Systemklyngens effektivitet og udviklingsevne står og falder dermed med dens evne til at orkestrere de mange strømme af information, komponenter, delleverancer, viden, kapabilitet og teknologi inden for systemklyngens afgrænsning. Klyngens enkelte aktører kan dog meget vel arbejde op mod flere systemleverandører, men deres specifikke samspil, som udgør kernen i dette projekt, retter sig mod en specifik systemleverandør. Dog vil projektet også sigte mod at gøre den enkelte underleverandør mere kompetent til at arbejde op i mod systemleverandører generelt, og dermed potentielt udvide dennes samarbejdsflade generelt.
Projektet bygger således på ideen om systemklynger, som et netværk bestående af en systemleverandør, som suppleres af et antal komplementerende, kompetente danske underleverandører, således at Systemklyngen udgør et integreret, højeffektivt kompetence- og leveringssystem. Ideen er, at systemle-verandøren skal medvirke til at ”løfte” små og mellemstore danske underleverandørvirksomheder ud på det globale marked. Systemklyngen vil ikke alene bidrage til at styrke de små og mellemstore underleverandørvirksomheder, men vil også bidrage til at styrke systemleverandørernes globale konkurrencekraft til gavn for de deltagende virksomheder og det danske samfund som helhed. Projektet vil kunne bidrage til en øget beskæftigelse i specielt de små og mellemstore underleverandørvirksomheder, men også bidrage til en øget eksport via systemleverandørerne. Projektet skal i første omgang levere et stærkt koncept for udvikling og drift af systemklynger og skal sideløbende dokumentere effekten af systemklynge tankegangen for dansk industri.
Opsummerende kan det siges at systemklyngekonceptet bygger på den bærende ide, at samarbejdet i en værdikæde kan struktureres med det formål at opnå øget værdiskabelse. Dette skal sikres gennem et øget fokus på viden- og teknologiopbygning samt effektivisering af værdikædesamarbejdet rettet mod at opbygge evnen til at levere internationalt konkurrencedygtige systemleverancer. Ideen ligger i tråd med den stærke tendens mod øget specialisering i nutidens værdikæder og søger at sammensætte en klynge af højkompetente aktører, som gennem et mere aktivt samspil kan bidrage til en øget samlet værdiskabelse. Ideen om systemklynger er ikke ny, men der mangles empirisk erfaring med ideen, ligesom der mangler konkrete anvisninger og metoder til at implementere ideen i praksis. Dette projekt vil bidrage til at udvikle konkrete anvisninger og resultater med systemklynger.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/2013 → …

Emneord

  • Supply chain udvikling
  • Supply chain management

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.