Technologies and skills in Denmark

Projektdetaljer

Lægmandssprog

Optagelsen i talentprogrammet er først og fremmest et klap på skulderen fra de kollegaer, der har indstillet mig. Men det betyder naturligvis også ekstraordinære ressourcer og derfor muligheden for at lave spændende forskning, som ellers ikke ville være muligt samt skabe nye samarbejdsrelationer med kollegaer både på AAU og uden for AAU.

FORSKNINGSPROJEKT
Mit projekt er dataindsamling for videre forskning om effekten af ny teknologi i virksomheder. Dataene vil bl.a. kunne belyse, hvordan indførslen af ny teknologi påvirker organiseringen af arbejdet, hvordan medarbejderne opbygger de nødvendige færdigheder til at anvende teknologien, og hvordan anvendelsen af ny teknologi påvirker jobtilfredshed og oplevet jobsikkerhed. Desuden vil dataene kunne danne basis for udvikling af nye indikatorer for intensiteten af anvendelsen af ny teknologi i virksomheder.

SAMFUNDSMÆSSIG VÆRDI
Mange er bange for ny teknologi på arbejdspladsen og frygter, at robotter, kunstig intelligens mv. vil erstatte dem. Forskningsdata indsamlet i dette projekt vil kunne belyse, hvordan tilpasninger på arbejdspladsen og tilegnelse af nye færdigheder spiller sammen, når jobsikkerheden og jobtilfredsheden skal bevares samtidig med nye teknologiers indtog. Og hvordan de spiller sammen, når jobsikkerheden og jobtilfredsheden eroderes. Bedre forståelse af dette samspil er i alles interesse, eftersom det både vil gøre arbejdstagerne mindre skeptiske overfor ny teknologi samt give arbejdsgiverne større incitament til at indføre ny teknologi. Denne forskning vil dermed danne grundlag for beslutningsprocesser hos både arbejdsmarkedets parter og i det politisk system, således at udbredelsen af ny teknologi i det danske innovationssystem bliver en inkluderende proces.

VISION
Ideelt set vil de nye data danne basis for forskning, der ligger i krydsfeltet mellem forskning med et fagligt perspektiv og forskning der er umiddelbart anvendeligt i praksis. Endvidere forventer jeg, at forskningsdata vil lede til tættere integration af kollegaerne i forskningsgruppen, da data vil belyse sammenhænge fra det nationale innovationssystem over regional udvikling til organisatoriske praksisser i Danmark.
Kort titelTechnologies and skills
AkronymTASKS
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201831/12/2020

Finansiering

  • Det samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU: 225.000,00 kr.

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.