Teoretiske tilgange til 'den aktuelle kultur'

  • Christensen, Ove (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hvordan erfarer vi vor egen tid og hvordan kan vi beskrive denne? Dette er samtidsdiagnosens problemstilling. Men samtiden er alt andet end uproblematisk: Den ændrer sig processuelt for vore øjne; vi indgår selv i den, og dermed er vi med til at ændre den; teoretiske markeringer og analytiske læsninger i samtiden er samtidig også en del af denne og derfor aldrig 'uskyldige'; teoretiske tilgange til samtiden er altid bestemte perspektiveringer og derfor lokale, hvilket anfægter udsigelseskraften. Disse problemstillinger eksisterer ikke i et diskursivt tomrum, hvorfor også traditionen og idehistorien indgår som vigtige elementer i arbejdet. Jeg forsøger at arbejde med teoretiske cross-overs mellem hermeneutiske, strukturalistiske og poststrukturalistiske tilgange, hvilket giver teoretiseringerne i vist eklekticistisk træk - men det passer meget godt til det aktuelle som analyseobjekt.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …