Teori og praksis i matematikkens didaktik

 • Skovsmose, Ole (Projektdeltager)
 • Sfard, Anna (Projektdeltager)
 • Robert, Aline (Projektdeltager)
 • Hashimoto, Yoshihiko (Projektdeltager)
 • Knijnik, Gelsa (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  International Congress on Mathematics Education afholdtes i København i 2004. I den forbindelse er der nedsat et Survey Teams, det team jeg er medlem af skal afdække udviklingen inden for området "research and practice in mathematics education". Der er naturligvis stærkt divergerende meninger angående hvilke perspektiver et survey kan gennemføres efter. I den del som jeg har ansvaret for lægger jeg specielt vægt på følgende: (1) Jeg ønsker at se på den forskning, der beskæftiger sig matematikundervisningen uden for, "the propotype mathematics classroom"; specielt ønsker jeg at se på matematikundervisningen i den tredje verden samt i situationer præget af fattigdom. (2) Jeg ønsker at se på matematiklæring, der finder sted uden for en skolemæssig sammenhæng. Disse to prioriteringer danner grundlag for mit overordnede ønske, nemlig (3) at se på den socio-politiske dimension af matematikundervisningen og se på hvorledes forskning og praksis forholder sig hertil. Projektets første publikation vil omfatte en plenum-rapport til konferencen. Dernæst er det planen at der redigeres en bog, med de væsentligste bidrag.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …